Pasení

Vážení příznivci pasení a členové spolků pasení,


dne 27.1.2016 byla ustanovena KOMISE PASENÍ, jako pracovní skupina KJ-ČR, která převzala starost o rozhodčí, jejich aprobace a další vzdělávání. Zároveň komise překládá a garantuje práci na řádech pasení v ČR.
Všechny informace týkající se pasení naleznete nyní na samostatných stránkách
KOMISE PASENÍ KJ-ČR